Lấy mỡ da thừa mí trên Archives - Thẩm Mỹ Mắt Ngọc

Lấy mỡ da thừa mí trên #045

Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.

Lấy mỡ da thừa mí trên #043

Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.

Lấy mỡ da thừa mí trên #043

Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.

Lấy mỡ da thừa mí trên #041

Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.

Trước phẫu thuật: đôi mắt chị đã có những dấu hiệu của sự lão hóa, làn da thừa che phủ hai mí trên. Đuôi mắt hai bên sụp xuống kéo xệ phần da xuống dưới.

Lấy mỡ da thừa mí trên kết hợp Midface #040

Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.